ลงทะเบียนครู สำหรับการชำระเงินของนักเรียนแบบกลุ่ม
1. ข้อมูลเบื้องต้นของครู

2. ข้อมูลโรงเรียน

3. ข้อมูลสำหรับล๊อกอินเข้าสู่ระบบ